Aktuālā informācija
Aktuālā informācija

Kuros datumos tiek izsūtīti Latvijas Namsaimnieks rēķini?

Ikmēneša pārvaldīšanas un saņemto komunālo pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti no katra mēneša 15. līdz 25. datumam. Gadījumā, ja Jūs līdz 25.datumam kārtējo rēķinu neesat saņēmuši, lūdzam zvanīt uz Klientu apkalpošanas centru pa tel. +371 22124444 un informēt par to.

Vai Latvijas Namsaimnieks ikmēneša rēķinus ir iespējams apmaksāt interneta bankā?

Latvijas Namsaimnieks nodrošina saviem klientiem rēķinu apmaksu sekojošos veidos:

 1. Skaidrā naudā vai veicot naudas pārskaitījumu jebkurā Latvijas komercbankā;
 2. Veicot naudas pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību;
 3. Skaidrā naudā vai veicot naudas pārskaitījumu jebkurā SIA „Maxima Latvija” veikalā;
 4. Skaidrā naudā vai veicot naudas pārskaitījumu jebkurā VAS „Latvijas Pasts” filiālē.

SIA „Latvijas Namsaimnieks” rekvizīti:

Saņēmējs: SIA „Latvijas Namsaimnieks”

Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 40003261579

Swedbank AS, bankas kods: HABALV22, Konta Nr. LV12HABA0551030900412

SEB Banka AS, bankas kods: UNLALV2X, Konta Nr. LV16UNLA0050016382893

Luminor Banka AS, bankas kods: RIKOLV2X, Konta Nr. LV11RIKO0002013176319

Citadele Banka AS, bankas kods: PARXLV22, Konta Nr. LV39PARX0004697890002

Apmaksājot rēķinu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un Jūsu klienta kods.

Vai Latvijas Namsaimnieks rēķini ir elektroniski?

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins pēc tā sagatavošanas tiek izsūtīts uz klienta e-pasta adresi, ja tā ir saglabāta mūsu datu bāzē. Rēķins tiek izvietots arī E-Namsaimnieks pašapkalpošanas portālā. Ja klients e-pasta adresi nav norādījis, rēķins papīra formātā tiek nosūtīts uz attiecīgā īpašuma adresi. Par rēķina nosūtīšanu pa pastu tiek piemēroti pasta izdevumi 0,50 EUR apmērā, ieskatot PVN. Ja esat jauns īpašnieks, nepieciešams aizpildīt apliecinājuma veidlapu, ka piekrītat rēķina saņemšanai e-pastā.

Kādā termiņā ir jāveic ikmēneša rēķinu apmaksa?

Apmaksa jāveic rēķinā norādītajā termiņā.

Rēķins ir apmaksāts. Kāpēc rēķinā uzrādās nokavējuma procenti?

Iespējams, ka neesat uzrādījis vai kļūdaini norādījis rēķina numuru vai klienta kodu. Veicot Latvijas Namsaimnieks rēķinu apmaksumaksājuma uzdevumā, sadaļā maksājuma mērķis, obligāti jānorāda rēķina numurs un Jūsu klienta numurs. Ja esat veicis apmaksu, bet nākamajā rēķinā uzrādās nokavējuma procenti, tad maksājumu apstiprinošu dokumentu ir jānogādā Latvijas Namsaimnieks birojā, Ganību dambis 24A-52, Rīgā vai jānosūta uz e-pastu [email protected]. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu brīdī, kad nauda ienāk SIA „Latvijas Namsaimnieks“ kontā.

Kādā termiņā ir jānodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi?

Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod no mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam, izmantojot WEB sistēmu e-namsaimnieks.lv, zvanot klientu apkalpošanas centram 22124444 vai rakstot uz [email protected] (obligāti jānorāda adrese un dzīvoklis). Pēc 3.datuma skaitītāju rādījumu ziņošana netiek pieņemta.

Vai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot elektroniski?

Latvijas Namsaimnieks saviem klientiem ūdens skaitītāju rādījumus piedāvā nodot sekojošos veidos:

 1. Elektroniski, reģistrējoties uzņēmuma mājaslapā e-namsaimnieks.lv klientu portālā;
 2. Elektroniski, nosūtot uz e-pastu [email protected] vai [email protected];
 3. Zvanot klientu apkalpošanas centram +371 22124444.

Kas ir ūdens patēriņa starpība?

Ūdens patēriņa starpība ir starpība starp ēkas ievadā esošā skaitītāja patēriņu un dzīvokļu kopējo nodoto ūdens patēriņu. Līdz 20% ūdens patēriņa starpība ir dabiska, ņemot vērā sekojošus faktus:

- Ūdens skaitītāja rādījumi tiek nolasīti dažādos laikos

-Ne vienmēr iedzīvotāji precīzi nolasa vai norāda ūdens patēriņu, veicot patēriņa rādījumu noapaļošanu, vai iesniedzot ik mēnesi konstantu, aptuveno rādījumu, to nepārbaudot.

-Ūdens patēriņa skaitītājiem ir vairākas precizitātes klases, lielākoties dzīvokļos tiek uzstādīti lētākie – C klases skaitītāji, kas nav tik ļoti precīzi, cik A klases skaitītāji.

-Ēkās bieži tiek ļaunprātīgi manipulēts ar ūdens patēriņa skaitītājiem.

-Dažādas noplūdes un avārijas, koplietošanas ūdens sētnieka/apkopēja vajadzībām.

 

Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties šeit: https://lvportals.lv/skaidrojumi/297488-par-udens-paterina-starpibu-ka-ta-rodas-un-ka-samazinat-2018

 

Ministru kabineta noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” punkts Nr.14 nosaka sekojošo: Pārvaldnieks, ja viņam dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumā ir uzdots veikt dzīvojamās mājas uzturēšanu, divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvojamās mājas īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvojamās mājas īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20 %, un ja ir saņemts dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums.

Kā rīkojas Latvijas Namsaimnieks, ja klients noteiktā termiņā nav nodevis ūdens skaitītāju rādījumus?

Gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks neievēro ūdens skaitītāja verificēšanas kārtību, ūdens skaitītājs neatbilst normatīvo aktu prasībām, neatļauj pārbaudīt ūdens patēriņa skaitītājus vai nav iesniedzis skaitītāju rādījumus, pārvaldnieks aprēķinās ūdens patēriņu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” un kopības lēmumiem.

Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks skaitītāju rādījumus nenodod, tad pirmajos trīs mēnešos aprēķins tiks veikts saskaņā ar iepriekšējos trīs mēnešos nodoto vidējo ūdens patēriņu.

Ja dzīvokļa īpašnieks skaitītāju rādījumus nenodod ilgāk par trīs mēnešiem, ūdens patēriņa starpība tiek dalīta proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam starp šādiem dzīvojamās mājas īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

-kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;

-kuru dzīvokļa īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

-kuri nav ļāvuši veikt dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju  pārbaudi;

-kuru dzīvokļos uzstādīto patēriņa skaitītāju pārbaudē ir konstatēts, ka skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti vai to plombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti.

Kā rīkoties, ja klients ilgstoši nepatērē ūdeni?

Ja ilgstoši neuzturaties īpašumā (ceļojums, komandējums, utml.) vai citu iemeslu dēļ dzīvoklī netiek lietots ūdens, klientam ir jāiesniedz rakstveida iesniegums, kas derīgs uz laiku līdz sešiem (!) mēnešiem. Iesnieguma formu Jūs varat saņemt mūsu birojā vai elektroniski vēršoties pie Klientu centra speciālistiem.

Drīzumā beidzas skaitītāju verifikācijas datums, kā jārīkojas?

Informējam, ka SIA “Latvijas Namsaimnieks” šādu pakalpojumu nesniedz. To var veikt, izmantojot jebkuru sertificētu uzņēmumu, kas piedāvā šāda veida pakalpojumus.

Pēc skaitītāju maiņas, nomaiņas aktus lūdzam mums iensiegt:

 • nosūtot uz [email protected],
 • izmantojot E-Namsaiknieks pašapkalpošanās portālu un pievienojot ziņai šo aktu kā pielikumu
 • - nosūtot uz mūsu juridisko adresi vai iesniedzot klātienē birojā Rīgā, Ganību dambī 24A-52.

Skaitītāju verifikācijas datums tiek norādīts  ikmēneša rēķina apakšējā daļā. Ja datums nav norādīts, tad SIA „Latvijas Namsaimnieks“ nav zināms skaitītāja verificēšanas laiks un tas,visticamāk, ir beidzies. Ūdens patēriņa skaitītājs ir jāverificē/jāmaina ik pēc 4 gadiem, apkures skaitītājs ik pēc 2 gadiem.

Vai klientam ir pieejama informācija par dzīvojamās mājas situāciju – elektrības patēriņu, ūdens patēriņu, dzīvojamās mājas parādiem, uzkrājumu remontiem, utt.?

Latvijas Namsaimnieks savu klientu ērtībām ir izstrādājis uzņēmuma mājaslapā sadaļu e-namsaimnieks, kurā klienti var:

 1. Nodot elektroniski ūdens rādījumus;
 2. Ērti un pārskatāmi pārlūkot katru sagatavoto rēķinu un veiktās apmaksas;
 3. Uzdot jautājumus;
 4. Apskatīt dažādus ēkas dokumentus (uzkrājumu fonda atskaite, vizuālās/tehniskās apsekošanas akti u.c.).

Vai Latvijas Namsaimnieks sniedz atskaites dzīvokļu īpašniekiem?

Latvijas Namsaimnieks pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā sniedz atskaiti dzīvokļu īpašniekiem par uzkrājuma fonda atlikumu, tā izlietojumu un dzīvojamās mājas bilanci, kā arī sagatavo un iesniedz dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas plānu nākamajiem gadiem. Atskaites pieejamas www.e-namsaimnieks.lv.

Kā iespējams iepazīties ar mājas lietas dokumentiem?

Ar mājas lietas dokumentiem var iepazīties jebkurš dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarotā persona klātienē, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, iepriekš saskaņojot laiku un datumu, parakstoties par iepazīšanos ar dokumentāciju

Kā iespējams reģistrēties e-namsaimnieks.lv?

Lai reģistrētos www.e-namsaimnieks.lv:

 1. Sekojiet šai saitei: www.e-namsaimnieks.lvv
 2. Reģistrācijas logā ievadiet savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, paroli un iepazīstaties ar privātuma politikas un portāla lietošanas dokumentiem
 3. Gaidiet reģistrācijas apstiprinājumu uz savu norādīto e-pasta adresi
 4. Sekojiet norādēm e-pastā un sagatavojiet priekš veiksmīgas reģistrēšanās arī pēdējā rēķina numuru un apmaksas summu

Ja Jums rodas neskaidrības vai jautājumi par E-Namsaimnieks lietošanu, lūdzam zvanīt pa tālr. 22 12 4444 vai sūtīt ziņu uz e-pastu: [email protected] namsaimnieks.lv. Priecāsimies palīdzēt!

 

Vai Latvijas Namsaimnieks ir pieejami meistaru (santehniķis, elektriķis u.c.) pakalpojumi?

Jā, protams, Latvijas Namsaimnieks saviem klientiem nodrošina elektriķa, santehniķa, namdara u.c. pakalpojumus. Šie ir individuālie maksas pakalpojumi saskaņā ar SIA „Latvijas Namsaimnieks” cenrādi, par kuriem maksājumi tiek iekļauti nākamā mēneša rēķinā.

Kā tiek risinātas situācijas, kad dzīvojamajai mājai nepieciešams steidzams remonts, piemēram, avārijas gadījumā?

Ja ir veicams ārpuskārtas remonts, taču dzīvokļu īpašniekiem nav pietiekami naudas līdzekļi dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, Latvijas Namsaimnieks veic šos darbus par saviem finanšu  līdzkļiem un dzīvokļu īpašniekiem piedāvā iespēju par veiktajiem darbiem norēķināties pēc to veikšanas, izrakstot maksu par veiktajiem remonta darbiem ikmēneša rēķinā. Darbi uzskatāmi par ārpuskārtas, ja tie atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.907 nosacījumiem.

Ja remonts nav avārijas, tad:

 1. Tiek gaidīts, līdz uzkrājuma fondā būs pietiekami finanšu līdzekļu remonta veikšanai;
 2. Kopība pieņem lēmumu par papildus iemaksu veikšanu dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, lai ātrāk uzkrātu nepieciešamos līdzekļus remontam;
 3. Latvijas Namsaimnieks veic remontu par saviem finanšu līdzekļiem, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem samaksāt par veiktajiem remonta darbiem noteiktā termiņā.

Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēts darbu veicējs plānveida vai avārijas remonta darbu veikšanai?

Plānveida un avārijas remonta darbu veikšanai, Latvijas Namsaimnieks kopībai piedāvā vairākus darbu veicējus, ar kuriem Latvijas Namsaimnieks ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība, bet tiek izskatīti arī kopības iesniegtie piedāvājumi.

Plānveida veicamos darbu izpildītājus izvēlas un apstiprina kopība, atkarībā no pārvaldīšanas līguma nosacījumiem un veicamo darbu summām.

Vēlos veikt dzīvokļa remontu, kā man jārīkojas?

No mūsu puses nekādas rakstiskas atļaujas nav nepieciešamas. Būtiskais, ko ievērot dzīvokļa īpašniekam:

 • Skaļuma līmenis dzīvoklī diennakts klusajā laikā (https://lvportals.lv/skaidrojumi/267087-troksnis-trauce-naktsmieru-ko-darit-2014);
 • Nepieciešama kāpņu telpas uzkopšana no Jūsu puses, ja, nesot būvmateriālus, ir gadījies to padarīt netīru;
 • Lūdzam nebojāt koplietošanas sienas, griestus, logus, durvis, kāpnes utml.
 • Lielgabarīta atkritumus un būvniecības atkritumus pie atkritumu tvertnēm novietot ir aizliegts, tam nepieciešams pasūtīt būvgružu konteineru individuāli;
 • Ja remonta laikā atklājas, ka kādas no koplietošanas komunikācijām atrodas neapmierinošā tehniskajā stāvoklī, lūdzam par to mums ziņot nekavējoties;
 • Atgādinām, ka, ja remonts tiek veikts arī vannas istabā/virtuvē, stāvvadus nav ieteicams aizdarīt tā, ka tiem nav iespējama piekļuve turpmāk. Jo gadījumā, ja mums būs nepieciešams piekļūt Jūsu dzīvoklī esošajiem stāvvadiem, izmaksas par sienas atsegšanu un aizdari jāsedz dzīvokļa īpašniekam;
 • Ja veicat radiatoru nomaiņu, tam nepieciešams projekts, kas ir saskaņots ar mums;

Izrādiet cieņu pret kaimiņiem - aicinām uz ziņojumu dēļa izvietot paziņojumu, ka Jūsu dzīvoklī konkrētā periodā tiks veikti darbi, lai kaimiņi ir savlaicīgi informēti par iespējamām neērtībām.

Kad tiek pieslēgta apkure?

Vasaras periodā tiek veikta visu ēku individuālo siltummezglu (ISM) sagatavošana. Aptuveni septembrī ISM tiek nodots Rīgas siltums/Jūrmalas ūdens/ Ādažu namsaimnieks pārstāvjiem. Apkures pieslēgšana tiek veikta rindas kārtībā un pakāpeniski, kad vidējā āra gaisa temperatūra 3 diennaktis pēc kārtas ir zemāka par +8oC. Gadījumā, ja apkures pieslēgšana ir nepieciešama ātrāk, par to nepieciešams saņemt iesniegumu/zvanu no mājas vecākā/pilnvarotās personas vai nepieciešama vismaz 50% dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

Kad tiek atslēgta apkure?

Kad vidējā āra gaisa temperatūra 3 diennaktis pēc kārtas ir augstāka par +8oC. Gadījumā, ja apkures atslēgšana ir nepieciešama ātrāk, par to nepieciešams saņemt iesniegumu/zvanu no mājas vecākā/pilnvarotās personas vai nepieciešama vismaz 50% dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

Kā ieekonomēt apkures izmaksas?

Norādām, ka katram cilvēkam ir savs individuālais siltuma komforta līmenis, apkures lietošanas un telpu vēdināšanas stils. Ir dzīvokļu īpašnieki, kas ir apmierināti ar +16oC dzīvojamās telpās, apkuri dzīvokļos nelieto vai lieto minimāli, sildot savas telpas ar blakus kaimiņu (kas pastiprināti silda dzīvokļus) palīdzību. Turpretī ir dzīvokļu īpašnieki, kuru komforta līmeņa sasniegšanai telpās ir nepieciešami +23oC. Patērētā siltumenerģija dzīvoklī būtiski palielinās, ja pie sildķermeņiem tuvumā atrodas mēbeles, aizkari, kā arī tad, ja logi ilgstoši tiek turēti vēdināšanas režīmā. Ieteicams izvēlēties īslaicīgu (5-10 min) pilnīgu logu atvēršanu, šajā laika periodā pilnībā aizgriežot regulatorus (ja tādi ir dzīvoklī), tādējādi nodrošinot gaisa pareizu apmaiņu un konstrukciju neatdzišanu. Samazinot temperatūru telpās par 1oC un ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, iespējams iegūt pat 6% apkures ietaupījumu.

Kas ietilpst apsaimniekošanas maksā?

Apsaimniekošanas maksā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti noslēgtajā apsaimniekošanas līguma Pielikumā Nr. 1 “Par darbiem”.

Kāds ir process ar parādu piedzīšanu?

Esam saprotoši un pretīmnākoši, tāpēc ar katru iedzīvotāju, kuram ir radušās grūtības rēķinu savlaicīgai apmaksai, un kurš mūs par to ir informējis, kopīgi esam gatavi rast risinājumu parāda summas nomaksai. Ja iedzīvotājs neizrāda iniciatīvu, tad parāda summas piedziņas process ir sekojošais:

 

 1. Ja rēķina apmaksa tiek kavēta vienu mēnesi – automātiski tiek izsūtīts atgādinājums par rēķina apmaksu.
 2. Ja rēķinu apmaksa tiek kavēta divus mēnešus – tiek izsūtīts brīdinājums
 3. Ja rēķinu apmaksa tiek kavēta trīs un vairāk mēnešus – tiek celta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Atkritumu apsaimniekošana – jaunais sadalījums un tarifi

Rīgā atkritumu apsaimniekotājs tiek piemērots, ņemot vērā Rīgas pašvaldības atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” rezultātus, ar kuriem varat iepazīties šeit: https://www.riga.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosana

Katra pašvaldība nosaka savu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju.

Kā tiek aprēķināta maksa par saņemtajiem pakalpojumiem?

Maksa par saņemtajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar katras mājas pieņemto metodiku, ar to var iepazīties noslēgtajā līgumā.

Elektroinstalāciju pārbaude

Ugunsdrošības noteikumu 56. punkts paredz, ka elektroinstalācijas pārbaudi veic reizi 10 gados (līdz 01.09.2016. pārbaude bija jāveic reizi sešos gados). Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, arī dzīvojamo māju koplietošanas daļās un pašos dzīvokļos. Elektrotehnisko izstrādājumu un aprīkojuma izolācijas pretestības mērījumi ir jāveic pēc to izgatavošanas, uzstādīšanas, kā arī ekspluatācijas procesā. Izolācijas pretestības mērījumi ļauj precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, tādējādi nodrošinot elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma. Izmaksas ir ir atkarīgas no ēkas stāvu, kāpņu telpu skaita un citiem raksturlielumiem.

Autonomie dūmu detektori

Vēršam Jūsu uzmanību, ka no 2020.gada 01.janvāra, ievērojot Ministru kabineta “Ugunsdrošības noteikumu” prasības, autonomie dūmu detektori ir obligāti jāuzstāda visās mājās un dzīvokļos, ja vien tie nav jau aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Ventilācijas kanāli

Saskaņā ar 2019.gada 1.janvāra Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktu Daudzdzīvokļu ēkā ir aizliegts dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Mehāniskās ventilācijas sistēmas un dabiskās ventilācijas kanāli jātīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos. Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem dabiskās ventilācijas kanāls jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts – ne retāk kā reizi 3 gados. Savukārt mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana jāveic reizi 5 gados, bet mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus un kuru aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā, jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi gadā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta pirmā daļa par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredz naudas sodu.

Esmu iegādājies dzīvokli - kā man jārīkojas?

Lai reģistrētu Jūs kā īpašnieku, mums nepieciešami sekojoši dokumenti:

-Zemesgrāmatu apliecība ar Zemesgrāmatas tiesneša lēmumu;

-Pieņemšanas-nodošanas akts starp iepriekšējo un jauno īpašnieku;

- Aizpildīts apliecinājums (veidlapa).

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Līdz ar to jaunajam īpašniekam īpašumtiesības stājas spēkā ar Zemesgrāmatas tiesneša lēmumu, ko arī mēs ņemam vērā kā atskaites punktu. Pirkuma līguma vai pieņemšanas-nodošanas akta datums netiek ņemts vērā, veicot jaunā klienta ievadi sistēmā un rēķinu izrakstīšanu